VRAAGVOORSPELLING

Vraagvoorspelling en datagestuurde toeleveringsketen: op maat gemaakte voorspellende motoren om operationele processen te optimaliseren.

DATA-ADVIES

Voorspelling van de uitverkoop is een van de grootste uitdagingen voor de meeste productiebedrijven.

Fabrikanten hebben nauwelijks volledige controle over hun verkoopes. Bestaande voorspellingssystemen hebben aanzienlijke beperkingen als gevolg van drie belangrijke redenen:

1.De complexiteit van het extraheren van gegevens uit de meeste gegevensbronnen (Excel-bestanden zoals mediaplannen, PDF-rapporten...)

22. Het onvermogen om verschillende effecten te voorspellen die de uiteindelijke verkoop beïnvloeden (sociale media, concurrentie...)

3Het onvermogen om rekening te houden met specifieke industrie-effecten (Global Shoppers effect - Luxe, milieu overheidsinitiatieven - Auto industrie ...).

1

Artefact levert data-gedreven oplossingen om bedrijven te helpen in hun zoektocht naar een betrouwbare uitverkoopvoorspelling.

Op basis van deze waarnemingen en dankzij onze sterke technische kennis van machinaal leren en geavanceerde AI-technieken, bouwen wij zeer uitgebreide en betrouwbare modellen voor de voorspelling van de uitverkoop die zich kunnen aanpassen aan de onvoorspelbare effecten van de markt en de specificaties van de sector.

Voorspellen van het effect van promoties op de uitverkoop.

Fabrikanten en detailhandelaren hebben hetzelfde doel, namelijk het stimuleren van meer winkelbezoeken, en daarom zijn promotiecampagnes vaak gericht op dit wederzijds voordelige doel. Promoties van detailhandelaren en fabrikanten hebben een complexe structuur, die zowel monetaire als niet-monetaire componenten omvat, alsmede onmiddellijke en langetermijneffecten.

Om de strategie van de promoties (hoeveelheid, prijs, tijdstip, product,...) en het effect ervan op de verkoop te optimaliseren, is het noodzakelijk de waarde en het effect ervan te kunnen inschatten.

Aan promoties hangt echter een prijskaartje: ofwel het verlies van verkoop voor soortgelijke producten die anders wel gekocht zouden zijn, ofwel het verlies van inkomsten als gevolg van de promotie zelf. Het hebben van een duidelijke en zelflerende evaluatie van promoties is verplicht om het gebruik ervan te volgen en te optimaliseren en Artefact is in staat om dergelijke voorspellende modellen te bouwen om promotiebeslissingen te verbeteren.

1

Patroon en regelmatigheid opsporen.

Patroondetectie is een fundamentele tak van gegevensanalyse. Zij bestaat hoofdzakelijk uit de herkenning van patronen en regelmatigheden in gegevens om specifieke gedragingen te begrijpen.

Het identificeren van een probleem binnen uw supply chain-proces, het opsporen van fraude-operaties of het blootleggen van verdacht gedrag binnen een menigte zijn concrete, hoogwaardige use cases. Onze Artefact's methodologie is ontworpen om dit afwijkend gedrag op te sporen en daarbij de valkuil van dit schaarstefenomeen te vermijden.

Wij maken optimaal gebruik van beschikbare ruwe gegevens (gestructureerde gegevens zoals bedrijfslogboeken of zelfs beelden en video-opnamen) vóór de verwerkings- en modelleringsstappen om de gewenste anomalieën bloot te leggen.